SĂN NGAY hơn 4,5 triệu giải thưởng SĂN NGAY hơn 4,5 triệu giải thưởng
HƯỚNG DẪN CÁCH CHƠI
BẢNG XẾP HẠNG
Tuần 7
Hạng 2
giayvebua993

1413

giayvebua993

Hạng 1
ruby3001

2510

ruby3001

Hạng 3
HT Pjg beach

511

HT Pjg beach

4.
Kim Nguyễn

Kim Nguyễn

283
5.
Huynh Thanh

Huynh Thanh

196
6.
Huy Huy

Huy Huy

195
7.
Nguyễn Khôi

Nguyễn Khôi

180
8.
Phú Hoài

Phú Hoài

166
9.
Phan Taokhang

Phan Taokhang

159
10.
Lộc Lộc

Lộc Lộc

155
11.
Hà Dũng

Hà Dũng

152
12.
Tài Huy

Tài Huy

150
13.
UnLui

UnLui

149
14.
Luyện Đào

Luyện Đào

148
15.
Smurf’

Smurf’

147
16.
VÕ Minh

VÕ Minh

147
17.
Trúc Vy

Trúc Vy

143
18.
Nguyễn Quốc Thái

Nguyễn Quốc Thái

131
19.
Nguyễn Trọng Đạt

Nguyễn Trọng Đạt

130
20.
Anoishi9991

Anoishi9991

126
21.
Đức Conan

Đức Conan

124
22.
duong nhu

duong nhu

122
23.
bobeo96

bobeo96

118
24.
daotrungthanh

daotrungthanh

118
25.
Thái Phụng

Thái Phụng

118
BẢNG THÔNG BÁO
Lam Thai

Lam Thai vừa nhận phần thưởng là Thẻ thử tướng 1 ngày

Linh Linh

Linh Linh vừa nhận phần thưởng là Mảnh tướng

Hiện Hien

Hiện Hien vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 6~10

Nguyen Hang

Nguyen Hang vừa nhận phần thưởng là Thẻ thử tướng 1 ngày

Phùng thị Lý

Phùng thị Lý vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 2~5

Trần Tuấn

Trần Tuấn vừa nhận phần thưởng là Mảnh tướng

Nguyễn Vân

Nguyễn Vân vừa nhận phần thưởng là Mảnh tướng

manhvd14

manhvd14 vừa nhận phần thưởng là Mảnh trang phục

Nguyen Hang

Nguyen Hang vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 2~5

TV Tin Tin

TV Tin Tin vừa nhận phần thưởng là 50 Vàng

Quách Tú

Quách Tú vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 6~10

Thắng Vũ

Thắng Vũ vừa nhận phần thưởng là Thẻ thử tướng 1 ngày

Thiênn Trung

Thiênn Trung vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 6~10

Thấy Nên

Thấy Nên vừa nhận phần thưởng là Mảnh trang phục

phammuoi

phammuoi vừa nhận phần thưởng là Mảnh tướng

Nhựt Duy Nhựt Duy

Nhựt Duy Nhựt Duy vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 6~10

Phong Văn

Phong Văn vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 6~10

susuahuhu

susuahuhu vừa nhận phần thưởng là Thẻ thử tướng 1 ngày

Mỹ Dung

Mỹ Dung vừa nhận phần thưởng là Mảnh tướng

Hoàng Vi

Hoàng Vi vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 2~5

FF Khang

FF Khang vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 2~5

Trần Bách

Trần Bách vừa nhận phần thưởng là 100 Vàng

Trung Lam

Trung Lam vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 2~5

Phạm Tuyên

Phạm Tuyên vừa nhận phần thưởng là Mảnh tướng

Quach Tu

Quach Tu vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 2~5

Vinh lê

Vinh lê vừa nhận phần thưởng là Mảnh trang phục