SĂN NGAY hơn 4,5 triệu giải thưởng SĂN NGAY hơn 4,5 triệu giải thưởng
HƯỚNG DẪN CÁCH CHƠI
BẢNG XẾP HẠNG
Tuần 2
Hạng 2
pvt0590

2391

pvt0590

Hạng 1
Huu Anh Nhan Pham

2413

Huu Anh Nhan Pham

Hạng 3
datnguyen1301

2105

datnguyen1301

4.
Thuhuong123

Thuhuong123

897
5.
Huyền Huyền

Huyền Huyền

589
6.
thanhtoan.2018

thanhtoan.2018

570
7.
ducanhlsz1

ducanhlsz1

434
8.
Nozack

Nozack

139
9.
Huy123456h

Huy123456h

120
10.
Tuan Nguyen Huu

Tuan Nguyen Huu

119
11.
UnLui

UnLui

110
12.
Duc Anh Nè

Duc Anh Nè

109
13.
Minhchien

Minhchien

108
14.
Nhựt Trường

Nhựt Trường

107
15.
Nguyenhuan123

Nguyenhuan123

96
16.
Nguyen Vinh

Nguyen Vinh

96
17.
Đỗ Minh Quân

Đỗ Minh Quân

88
18.
samsung8m1

samsung8m1

85
19.
Trắng Thị Quyên

Trắng Thị Quyên

83
20.
Nguyễn Yến Xuân

Nguyễn Yến Xuân

82
21.
Tamconmeo124

Tamconmeo124

80
22.
Tquygaming

Tquygaming

75
23.
291VsonV0

291VsonV0

67
24.
Lê Minh Huy

Lê Minh Huy

59
25.
minhvu

minhvu

58
BẢNG THÔNG BÁO
ducanhlsz1

ducanhlsz1 vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 2~5

ducanhlsz1

ducanhlsz1 vừa nhận phần thưởng là Thẻ thử tướng 1 ngày

ducanhlsz1

ducanhlsz1 vừa nhận phần thưởng là Thẻ thử tướng 1 ngày

quockhanh09812

quockhanh09812 vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 6~10

Hoamon1904

Hoamon1904 vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 2~5

Phạm Đức

Phạm Đức vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 6~10

Hoamon1904

Hoamon1904 vừa nhận phần thưởng là Thẻ thử tướng 1 ngày

Vịtt Gaming

Vịtt Gaming vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 2~5

Datkugo235

Datkugo235 vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 2~5

hungcode

hungcode vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 2~5

quockhanh09812

quockhanh09812 vừa nhận phần thưởng là Thẻ thử tướng 1 ngày

ducanhlsz1

ducanhlsz1 vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 6~10

Grey

Grey vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 2~5

Phạm Như

Phạm Như vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 2~5

Grey

Grey vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 6~10

Tuấn Vũ Nguyễn

Tuấn Vũ Nguyễn vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 2~5

Hung16112002

Hung16112002 vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 6~10

Tuấn Vũ Nguyễn

Tuấn Vũ Nguyễn vừa nhận phần thưởng là Mảnh trang phục

Gia thinh Gia Thinh

Gia thinh Gia Thinh vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 6~10

Đinh Viết Thành

Đinh Viết Thành vừa nhận phần thưởng là Thẻ thử tướng 1 ngày

Lê Khoa

Lê Khoa vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 2~5

Lê Khoa

Lê Khoa vừa nhận phần thưởng là Mảnh trang phục

Quốc Long

Quốc Long vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 6~10

Đinh Viết Thành

Đinh Viết Thành vừa nhận phần thưởng là Mảnh trang phục

Giaphuc123

Giaphuc123 vừa nhận phần thưởng là Sao hộ mệnh

Lê Hậu

Lê Hậu vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 6~10