14.02.2019

Oishi Siêu Snack Party 2018 - Siêu bão trở lại!!!

Social
14.02.2019

Oishi Siêu Snack Party 2018 - Siêu bão trở lại!!!

14.02.2019

Pillows - 1001 cách tạo ấn tượng với "Crush"

Social
14.02.2019

Pillows - 1001 cách tạo ấn tượng với "Crush"

14.03.2019

Thông báo đổi tên fanpage thành Oishi Vietnam

Social
14.03.2019

Thông báo đổi tên fanpage thành Oishi Vietnam

11.07.2019

Thả ga xơi trọn Oishi Crab Me! vị phô mai mới!

Social
11.07.2019

Thả ga xơi trọn Oishi Crab Me! vị phô mai mới!