14.02.2019

Chơi vui bùng nổ, gom quà cực đã tại Siêu Snack Party 2018

Events
14.02.2019

Chơi vui bùng nổ, gom quà cực đã tại Siêu Snack Party 2018

27.02.2019

Hoá thân thành Chuyên viên sản xuất Oishi Snack Bắp Ngọt Nhí tại Vietopia

Stories
27.02.2019

Hoá thân thành Chuyên viên sản xuất Oishi Snack Bắp Ngọt Nhí tại Vietopia

14.03.2019

Thông báo đổi tên fanpage thành Oishi Vietnam

Social
14.03.2019

Thông báo đổi tên fanpage thành Oishi Vietnam

11.07.2019

Thả ga xơi trọn Oishi Crab Me! vị phô mai mới!

Social
11.07.2019

Thả ga xơi trọn Oishi Crab Me! vị phô mai mới!

06.11.2020

Thông báo số 6

Product Updates
06.11.2020

Thông báo số 6